Ponuka a meranie zdarma
značkové predajne otvorené aj v sobotu
volajte 800 777 666
NEZÁVÄZNÝ DOPYT
Uveďte kontakt, ozveme se Vám

Nezáväzný dopyt

design
Uveďte kontakt, ozveme se Vám
 

 
(možnosť pripojiť nákres okien, stavby atdˇ)
?
Zadejte PSČ obce, kde bydlíte.
? Neznám PSČ zadám název obce
Zapíšte PSČ obce, kde sa nachádza stavba.
? Neznám PSČ zadám název obce
Vyberte súbor
Meno: *
Priezvisko: *
Telefón: * ?
E-mail: *
Adresa bydliště:
Ulica: *
Čp: *
Mesto: *
PSČ bydliště: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Zapíšte PSČ obce, kde sa nachádza stavba.
PSČ stavby: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Poznámka:
Súbor:
Vyberte súbor
(možnosť pripojiť nákres okien, stavby atdˇ)
Najneskôr zajtra sa Vám ozveme.
Pre spracovanie ponuky je nutné uviesť všetky údaje označené *,
inak nie je možné ponuku pripraviť

Viem, čo chcem

design
Poznám počet a orientačné rozmery
okien a vchodových dverí,
vyplním je priamo do formulára.
Do 48 hodín viete presnú cenu.
vyplniť formulár
potrebujem interiérové dvere potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu sme bytové družstvo alebo stavebná firma
potrebujem interiérové dvere
potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu
sme bytové družstvo alebo stavebná firma


Vyplnením dopytového formulára za účelom získania ponuky výrobkov VEKRA dochádza k spracovaniu osobných údajov užívateľa zo strany WH, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi WH a užívateľom. WH spracováva osobné údaje prevzaté od užívateľa prostredníctvom webu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "OÚ") a voľnom pohybe týchto údajov čiže General Data Protection Regulation (ďalej len "GDPR") výlučne za účelom výkonu svojej podnikateľskej činnosti - ponuky, predaja, dodávky a servisu svojich výrobkov, a to po dobu do uzavretia zmluvy medzi užívateľom a WH, pri zachovaní všetkých práv užívateľa podľa čl. 12 - čl. 23 GDPR, ako subjektu údajov, o ktoré je užívateľ oprávnený požiadať WH mailom zaslanom na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná sa najmä o práva používateľa na: prístup k OÚ, na opravu či doplnenie nepresných či nepravdivých OÚ, na vymazanie OÚ, ak nie sú už OÚ potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo pri zistení, že OÚ boli spracovávané nezákonne, na obmedzenie spracovanie OÚ v osobitných prípadoch, na prenositeľnosť OÚ, právo namietať proti spracovaniu OÚ, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami či slobodami dotknutej osoby a právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.